PERINTEINEN OSAAMINEN JA MODERNI KÄYTÄNTÖ PUTKIREMONTIN PERUSTANA

Yrityksessä työskentelee perinteisten putkiremonttien ammattiosaajia. Perinteinen linjasaneeraus tarkoittaa saneerattavien järjestelmien uusimista. Hankkeet toteutetaan omalla projektinjohdolla käyttäen luotettavia ja osaavia yhteistyökumppaneita.


ORA Yhtiöt Oy Talotekniikka on keskittynyt perinteisten putkiremonttien pääurakointiin.

Yrityksessä työskentelee perinteisten putkiremonttien ammattiosaajia. Perinteinen linjasaneeraus tarkoittaa saneerattavien järjestelmien uusimista. Hankkeet toteutetaan omalla projektinjohdolla käyttäen luotettavia ja osaavia yhteistyökumppaneita.

Vastaamme kokonaisvastuullisesti rakennus- ja taloteknisistä töistä, jotka tuovat kustannussäästöjä, kun palvelut tuotetaan pääurakoitsijan kautta. Yhteistyökumppaneiden valinta tapahtuu jo tarjousvaiheessa. Johtotähtenä on aikatauluissa pysyminen urakan eri vaiheissa. Siitä huolehtivat perinteitä kunnioittavat työnjohtajat. Ohjelmistojen avulla helpotetaan pää- ja työvaiheaikataulujen suunnittelua ja toteutusta.

 

  1. Pidämme tärkeänä, että asukkaita tiedotetaan hyvissä ajoin remonttiin liittyvistä asioista, aikatauluista yms. putkiremontin aiheuttamista haittatekijöistä.
  2. Asukkaiden omat toivomukset huomioidaan asuntoa koskevissa ratkaisuissa.
  3. Huolehdimme väliaikaisista wc- ja suihkutilojen järjestämisestä.
  4. Työmaa-alueen siisteydestä huolehtivat rakennussiivoojat ja asentajat.
  5. Työskentelykulttuuriimme kuuluu, että työntekijöillämme on omat vastuualueensa. Esim. asukkaiden avaimet säilytetään aina kassakaapissa ja vastuuhenkilö huolehtii ovien lukituksista työpäivän päätteeksi.
  6. Työmailla on käytössä sähköinen kulunvalvonta, jolla hallitaan työmaan alihankkijan työntekijöitä sekä hoidetaan työmaakohtaisten kulkulupien hallintaa ja arkistointia.
  7. Asukkaat saavat henkilökohtaiset kulkulupakortit linjasaneerauksen ajaksi.
  8. Henkilökunnalla on kuvalliset henkilökortit veronumeroineen.
  9. Järjestämme ennen projektin alkua osakkaille, asukkaille ja organisaation jäsenille yhteisen tiedotustilaisuuden putkiremonttiin liittyvissä asioissa.
  10. Asukasviestinnässä käytämme nykyaikaista ja tehokasta Taloinfo.com internet-pohjaista viestintäkanavaa.

Tässä viimeisimpiä linjasaneerauksiamme, jokainen omanlaisensa ja huolella saatettu loppuun asti

Meidän kanssa putkiremontti sujuisi mallikkaasti, ollaanko yhteydessä?

Name *
Name